วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

การเปลี่ยน background

..........

การตั้งค่าเครือข่าย

..........